Formalno izobraževanje in usposabljanje

  • 2016 – zaključek enoletnega magistrskega študija in pridobitev naziva »magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave«
  • 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Dodatno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

  • 2017 – izobraževanje z naslovom »Preprečevanje motečega vedenja – uvod v podporo pozitivnemu vedenju« v organizaciji Izobraževalnega centra Pika
  • 2016 – okrogla miza z naslovom »Kako do uspešnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami na nacionalnih preizkusih znanja« v organizaciji Društva Bravo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
  • 2015 – 2-dnevni strokovni simpozij »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani«
  • 2015 – 32-urno usposabljanje za izvajanje programa »Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov« v organizaciji Inštituta za razvijanje osebne kakovosti
  • 2014 – aktivna udeležba na 4. mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah »Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi – podpora pri uresničevanju njihovih potencialov« v organizaciji Društva Bravo (prispevek z naslovom »Glasbeno nadarjena učenka z disleksijo«)
  • 2013 – 2-dnevna delavnica z naslovom »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema« pod okriljem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča

Drugo

  • 2014 – izdaja priročnika z naslovom »Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z disleksijo« (avtorji: Anja Pavlin, Nadja Pezdir, Špela Slabe, Bine Skodlar)