Skupina za starše otrok z avtizmom, avtizem, podporna skupina za avtizem

"Bila sem prepričana, da zmorem sama. Večkrat sem si rekla, da ne potrebujem pomoči drugih, vendar je enostavno prezahtevno vso težo vzgoje otroka ter njegovih težav prenašati nase. Rekla sem si, da zmorem, ko v resnici to ni bilo tako."

Avtizem je še pred nekaj desetletji veljal za redek, medicinsko nepojasnjen odklon v razvoju, danes pa je prepoznan kot ena najpogostejših razvojno-nevroloških motenj.  Čeprav ne poznamo enoznačne rešitve, s katero bi ga bilo mogoče ozdraviti v klasičnem pomenu sodobne medicine, lahko z obstoječimi terapevtskimi oblikami pomoči vendarle pomembno prispevamo k temu, da se osebe z avtizmom dandanes lažje učinkovito vključujejo v okolje, v katerem živijo (Francis, 2005,  po Rehberger, 2019).

Vzgajanje otroka z avtizmom je pomembna življenjska izkušnja (McConnell, Savage, Sobsey in Uditsky, 2014; Phelps, McCammon, Wuensch in Golden, 2009, po Rehberger, 2019), ki utegne okrepiti in povezati celotno družino, obenem pa je vselej tudi zahtevna in naporna. Raven stresa, ki ga doživljajo starši otrok z avtizmom, pomembno presega tako raven stresa, ki ga doživljajo starši razvojno normativnih otrok kot tudi raven stresa, ki ga doživljajo starši otrok z drugimi razvojnimi motnjami (Hayes in Watson, 2013; Pisula, 2007, po Rehberger, 2019).

Brez koordiniranega vodenja in usmerjanja so starši izrazito obremenjeni in izčrpani, tako čustveno kot finančno, ko otroku poskušajo pomagati po nezanesljivem sistemu poskusov in napak. Željni so aktivnega vključevanja in soodločanja o terapevtski obravnavi svojega otroka. Radi bi bili natančno informirani o otrokovem razvoju in še zlasti o možnostih, kako mu pomagati, da bo lahko napredoval (Gardiner, 2014, po Rehberger, 2019). Na podporni skupini zato dajemo glas staršem ob moderiranju in informiranju s strani strokovnjakov.

Cilji podporne skupine za starše:

  • medsebojna opora
  • pomoč pri spoprijemanju s stresom
  • izmenjava izkušenj staršev otrok z avtizmom
  • seznanjanje s primeri dobre prakse
Avtizem, skupina za starše

O izvajalkah srečanj:

Srečanja bosta vodili:

  • Tina Rehberger, univ. dipl. psihologinja, educirana na področju dela z otroki z avtizmom in njihovimi družinami
  • Marjeta Bizaj, univ. dipl. socialna delavka, mama otroka z avtizmom

Kdaj in kje:

  • Srečanje bo potekalo vsako prvo sredo v mesecu od 18.00 do 19.00 v prostorih Centra Motus na Opekarski cesti 11 v Ljubljani. Prvo srečanje bo oktobra.
  • Trajanje vsakega srečanja: 60 minut

Cena:

  • 15€ na udeleženca/srečanje

Zaradi kakovosti dela je število prijav omejeno na 10!

Prijave zbiramo preko spodnjega obrazca. Ko prijavo prejmemo, vas kontaktiramo ter obvestimo o vseh pomembnih informacijah.