Socialne veščine – izkustvene delavnice za otroke (začetna skupina)

Socialne veščin za otroke, delavnica socialnih veščin za otroke

Vsi otroci si želijo biti del skupine in imeti prijatelje, nimajo pa vsi otroci enako razvitih socialnih veščin, ki bi jim to omogočale. Zaradi tega lahko otrok deluje, kot da zavrača družbo in vrstnike, je verbalno ali fizično agresiven  ali pa se neprimerno odziva v socialnih situacijah. Vsa ta vedenja so lahko odziv otroka na nemoč, ki jo občuti ob socialnih stikih.

 

»Kompleksne socialne veščine, ki so potrebne za samozavestno, odzivno in obojestransko koristno interakcijo z drugimi ljudmi, so zagotovo med najpomembnejšimi spretnostmi, ki se jih mora otrok naučiti. Pomanjkanje socialnih veščin lahko neposredno povzroči težave v medosebnih odnosih ali posredno vpliva na optimalno delovanje v šolskih, poklicnih in rekreacijskih dejavnostih.« - Combs in Arezzo Slaby

 

Vabimo osnovnošolske otroke, da se nam pridružijo na izkustvenih skupinskih delavnicah, na katerih se bodo v 10 šolskih urah (8x60 min) urili v veščinah:

🗸 komunikacije

🗸 izražanja in razumevanja čustev

🗸 vključevanja v igro in skupino

🗸 poslušanja drugih

🗸 obvladovanja frustracij

🗸 sledenja navodilom

🗸 sodelovanja

🗸 skrbi zase in za druge

🗸 razumevanja in konstruktivnega reševanja težav oz. konfliktov

🗸 asertivnosti.

Na delavnicah se bomo učili, kako biti del skupine in kako v njej konstruktivno delovati.

Vse dejavnosti bodo izkustvene, temeljile bodo na učenju iz konkretnih primerov, izmenjavi izkušenj in skupinski podpori posamezniku. Delo bo potekalo individualno, v paru in v skupini.

 

Delavnice »Socialne veščine« so primerne za otroke:

➜ ki se težje vključijo v skupino

➜ ki so v socialnih odnosih bolj zadržani in se zdijo nespretni

➜ ki težje vzpostavljajo in ohranjajo odnose

➜ ki težje na konstruktiven način izrazijo svoje misli, želje in prepričanja

➜ ki se v določenih situacijah odzovejo manj primerno

➜ ki težje izrazijo svoja čustva

➜ ki na manj sprejemljiv način rešujejo konflikte ali se konfliktom izogibajo.

Potek delavnic:

Pred pričetkom delavnic bodo starši in otroci vabljeni na uvodni pogovor z izvajalkama. Starši bodo izvajalkama lahko povedali, zakaj so se odločili za program in se z njima o programu podrobneje pogovorili, otroci pa bodo imeli priložnost spoznati izvajalki ter si ogledati prostor, v katerem se bo program izvajal z namenom oblikovanja večjega občutka varnosti pred samo izvedbo. Po zaključenem programu bodo starši prejeli pisno povratno informacijo in mnenje izvajalk o otrokovih šibkih in močnih področjih ter napredku. Otroci bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na delavnicah.

Skupine bomo oblikovali na podlagi števila prijavljenih otrok in njihove starosti, in sicer tako, da bo struktura skupin kar najbolj primerna za učinkovito izvedbo.

Izvajalki skupine vodita otroke skozi vaje, preko katerih se naučijo spretnosti, ki so potrebne za soočanje z raznolikimi socialnimi izzivi. Delavnice omogočajo številne priložnosti, da se otroci vključujejo v različne socialne vloge in usvajajo socialne veščine. Poleg tega dobijo tudi povratne informacije o tem, kako uspešni so in kje so še priložnosti za napredek.

O izvajalkah:

 
Psiholog, psihologinja, Gaja Koler, Center Motus

Gaja Koler

mag. psihologije

Socialna pedagoginja, vedenjske težave, učne težave, diskleksija, ADHD

Eva Breznik

univ. dipl. socialna pedagoginja, specializantka integrativne psihoterapije

Kdaj in kje:

Delavnice potekajo v prostorih Centra Motus na Opekarski cesti 11 v Ljubljani. Trenutno zbiramo prijave za nov krog izvedbe, termin bo določen naknadno.

Cena:

Polna cena treninga do zapolnitve mest je 350 € in vključuje uvodni razgovor, 8 izkustvenih srečanj za otroke (po 60 min), pisno povratno informacijo oz. mnenje za starše in potrdilo za otroka o aktivni udeležbi na treningu

Za vsako priporočilo vam priznamo še 5 % popust – priporočilo dopišite na prijavni obrazec.

Zaradi kakovosti dela so prijave omejene na NAJVEČ 8 otrok.

Prijave zbiramo preko spodnjega obrazca.