Socialne veščin za otroke, delavnica socialnih veščin za otroke

Vsi otroci si želijo biti del skupine in imeti prijatelje, nimajo pa vsi otroci enako razvitih socialnih veščin, ki bi jim to omogočale. Zaradi tega lahko otrok deluje kot da zavrača družbo in vrstnike, je verbalno ali fizično agresiven  ali pa se neprimerno odziva v socialnih situacijah. Vsa ta vedenja so lahko odziv otroka na nemoč, ki jo občuti ob socialnih stikih.

"Kompleksne socialne veščine, ki so potrebne za samozavestno, odzivno in obojestransko koristno interakcijo z drugimi ljudmi, so zagotovo med najpomembnejšimi spretnostmi, ki se jih mora otrok naučiti. Pomanjkanje socialnih veščin lahko neposredno povzroči težave v medosebnih odnosih ali posredno vpliva na optimalno delovanje v šolskih, poklicnih in rekreacijskih dejavnostih". - Combs in Arezzo Slaby

 

Vabimo osnovnošolske otroke, da se nam pridružijo na izkustvenih skupinskih delavnicah, na katerih se bodo v 10 šolskih urah (8x60 min) urili v veščinah:

 • komunikacije
 • izražanja in razumevanja čustev
 • vključevanja v igro in skupino
 • poslušanja drugih
 • obvladanja frustracij
 • sledenja navodilom
 • sodelovanja
 • skrbi zase in za druge
 • razumevanja in konstruktivnega reševanja težav oz. konfliktov
 • asertivnosti.

 

Na delavnicah se bomo učili tudi, kako biti del skupine in kako v njej konstruktivno delovati.

Vse dejavnosti bodo izkustvene, temeljile bodo na učenju iz konkretnih primerov, izmenjavi izkušenj in skupinski podpori posamezniku. Delo bo potekalo individualno, v paru in v skupini.

Delavnice "Socialne veščine - začetni trening" so primerne za:

 • za učenke in učence, ki se težje vključijo v skupino
 • za učenke in učence, ki so v socialnih odnosih bolj zadržani in se zdijo nespretni
 • za učenke in učence, ki težje vzpostavljajo in ohranjajo odnose
 • za učenke in učence, ki težje na konstruktiven način izrazijo svoje misli, želje in prepričanja
 • za učenke in učence, ki se v določenih situacijah odzovejo manj primerno
 • za učenke in učence, ki težje izrazijo svoja čustva
 • za učenke in učence, ki na manj sprejemljiv način rešujejo konflikte ali se konfliktom izogibajo.

Potek delavnic:

Pred pričetkom delavnic bodo starši in otroci vabljeni na uvodni pogovor z izvajalkama. Starši bodo izvajalkama lahko povedali, zakaj so se odločili za program in se z njima o programu podrobneje pogovorili, otroci pa bodo imeli priložnost spoznati izvajalki ter si ogledati prostor, v katerem se bo program izvajal z namenom oblikovanja večjega občutka varnosti pred samo izvedbo. Po zaključenem programu bodo starši prejeli pisno povratno informacijo in mnenje izvajalk o otrokovih šibkih ter močnih področjih in napredku. Otroci bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na treningu.

Skupine bomo oblikovali na podlagi števila prijavljenih otrok in njihove starosti, in sicer tako, da bo struktura skupin kar najbolj primerna za učinkovit trening.

Otroci v skupini imajo lahko težave z začetkom pogovora ali z ohranjanjem le-tega. Ali pa morda ne razumejo socialnih namigov. Vodja skupine vodi otroke skozi vaje, preko katerih se naučijo spretnosti, ki so potrebne za soočanje z vsemi družbenimi izzivi, s katerimi se otroci soočajo. Delavnica vključuje priložnost za otroke, da se vključujejo v različne socialne vloge in usvajajo socialne veščine - poleg tega dobijo tudi povratne informacije o tem, kako uspešni so ter kje so še priložnosti za izboljšanje.

 

Kdaj in kje:

 • Program bo potekal januarja 2020, ob četrtkih popoldan med 16.30 in 18.30 v prostorih Centra Motus, Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana (točne informacije o uri izvedbe programa bomo sporočili ob oblikovanju skupin).

Cena:

 • Polna cena treninga do zapolnitve mest je 350€ in vključuje uvodni razgovor, 8 izkustvenih srečanj za otroke (po 60 min), pisno povratno informacijo oz. mnenje za starše in potrdilo za otroka o aktivni udeležbi na treningu
 • Za vsako priporočilo vam priznamo še 5% popust – priporočilo dopišite na prijavnico.

Zaradi kakovosti dela so prijave omejene na NAJVEČ 8 otrok (prijave zbiramo na info@center-motus.si).

Izvajalki programa:

Psiholog, psihologinja, Gaja Koler, Center Motus

Gaja Koler, mag. psihologije

 

Socialna pedagoginja, vedenjske težave, učne težave, diskleksija, ADHD

Eva Breznik, univ. dipl. socialna pedagoginja, specializantka integrativne psihoterapije

 

Prijava na delavnico