Predšolsko obdobje je dragocen čas, v katerem se dogaja intenziven razvoj možganov. Z ustreznim pristopom dela ter razvojem pravih veščin lahko v tem obdobju pri otroku zgradimo trdno osnovo, na katero bo kasneje uspešno lahko nalagal nova znanja in veščine.

Ker se v Centru Motus zavedamo, da na otrokovo učno uspešnost v prihodnosti lahko vplivamo že z ustrezno pripravo v predšolskem obdobju, smo zasnovali nov program – “Superprvošolček”. Cilj programa je preko zabavnih in zanimivih aktivnosti razvijati otrokov potencial v tem občutljivem obdobju in mu s tem omogočiti dobro izhodišče za kasnejši uspeh v šoli.

Program “Superprvošolček” je sestavljen iz 5 zaporednih srečanj po pedagoški uri, skupaj torej 10 pedagoških ur. Posamezno srečanje traja 90 minut in poteka brez prisotnosti staršev. Tekom delavnic se bomo z otroki posvetili razvijanju posameznih veščin skozi igro, del zadnjega srečanja pa bo namenjen tudi pogovoru s starši o vsebini na posamezni delavnici, opažanjih na srečanjih ter napotkih za delo doma.

 

Komu je program namenjen?

 

Otrokom med 4. in 6. letom starosti, ki

– imajo šibkejše razvito grafomotoriko in  finomotoriko,

– neradi rišejo,

– se težje osredotočijo na posamezno nalogo,

– si želijo druženja,

– si želijo preko igre in zabavnih aktivnosti razvijati nove veščine in spretnosti,

– otrokom, ki ne obiskujejo vrtca.

Staršem, ki:

želijo v največji meri pripraviti svojega otroka za kasnejše osnovnošolsko izobraževanje,

– želijo razviti otrokove  potenciale,

– se želijo naučiti, kako z otrokom posamezne spretnosti in veščine razvijati tudi doma.

Delavnica bo zajemala vsa ključna področja, ki so pomembna za nadaljnji spoznavni in socialni razvoj vašega otroka. Usvojene spretnosti in veščine bodo

pozitivno vplivale na nadaljnje uspešnejše učno delo, razvite socialne odnose ter posledično tudi na bolj pozitivno samopodobo. Vložen trud se splača!

Zakaj so te veščine in spretnosti pomembne za nadaljnji otrokov razvoj in šolski uspeh?

  • Finomotorične in grafomotorične spretnosti: z ustrezno razvitimi finomotoričnimi spretnostmi otrok natančneje in hitreje opravlja različna opravila, ki vključujejo dlani in prste. S finomotoriko je tesno povezana grafomotorika, ki vpliva na ustrezno držo pisala ter zapisovanje črk.
  • Predbralne veščine: med glavne predbralne veščine uvrščamo fonološko zavedanje (zavedanje posameznih glasov, iz katerih je beseda sestavljena), spoznavanje s črkami ter bralno-slušno razumevanje. Te veščine so osnova, da kasneje otrok postane uspešen bralec in učenec.
  • Številske predstave in matematične osnove: ustrezno razvite številske predstave so pomembne, da otrok s števili kasneje lahko manipulira. V predšolskem obdobju razvijanje teh predstav vključuje prirejanje, razvrščanje, urejanje številskih množic in štetje.
  • Pozornost in koncentracijo: pozornost in koncentracija nam pomagata, da se lahko osredotočimo na tisto, kar je pomembno, in ignoriramo dražljaje iz okolice. Sta pogoj, da otrok sploh lahko usvaja nove veščine in znanja.
  • Socialne veščine: za uspeh v družbi je pomemben tudi otrokov razvoj socialnih veščin (interkacije otroka z okolico). Nekatera izmed področij, ki jih socialne veščine zajemajo, so komunikacijske veščine, empatija, sodelovanje in obvladovanje čustev.

“Vsi otroci imajo dar. Le ob različnem času odvijejo svoj paket.”

Anonimno

BONUS

 

Vsem udeležencem na programu dodamo tudi:

– Priročnik z razlagami in usmeritvami: vsem udeležencem na delavnici podarimo tudi praktičen priročnik, v katerem so razložena ključna razvojna področja, ki vplivajo na kasnejšo zmožnost učenja in ki jih bomo razvijali med delavnicami. Tako boste starši še lažje sledili vsebinam posamezne delavnice, prav tako pa boste s primeri praktičnih dejavnosti tudi sami doma aktivno in suvereno nadaljevali z delom. 

– “Check-list” ključnih znanj in zmožnosti, ki bodo otroku olajšala prehod iz vrtca v osnovno šolo.

– Nastavke za pisala: vsak otrok bo na delavnici prejel nastavke za pisala, s pomočji katerih bo lažje razvijal pravilni prijem pisala – poglej nastavke.

– Paket bralnih ravnil Rulerz© za lažji začetek učenja branja in pomoč pri morebitnih težavah.

– Paket peščenih merilnikov časa za lažjo organizacijo dejavnosti.

15% popust pri nakupu kateregakoli izdelka iz spletne trgovine v roku enega leta.

O izvajalki

Program bo izvajala mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, Anja Bregar, ki v Centru Motus izvaja strokovne individualne obravnave otrok z razvojnimi in učnimi težavami.

Z otroki se ukvarja in jih poučuje že od svojih srednješolskih let, ko je kot mentorica sodelovala na taborih, letovanjih in različnih tedenskih aktivnostih. Svojo ljubezen do dela z otroki in mladostniki je nato razvijala s študijem specialne in rehabilitacijske pedagogike, sedaj pa na osnovni šoli izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom z učnimi težavami.

Pri svojem delu upošteva unikatnost vsakega otroka in skupaj z njim skuša usvojiti začrtane cilje.

Kdaj in kje:

Ljubljana, od ponedeljka do petka 19. – 23. avgust 2024, od 8:30 do 10:00.

Cena:

 

Cena 10-urnega programa “Superprvošolček”« z obravnavo ključnih vidikov otrokovega spoznavnega in finomotoričnega razvoja znaša 190 €.

Možnost popusta:

  • 5% popust za vas in vašega prijatelja/sorojenca, v kolikor se prijavite skupaj (vpišite ob prijavi)
  • 10% popust za uporabnike naših drugih programov (vpišite ob prijavi).

Zaradi kakovosti dela je število prijav OMEJENO.

Informativne prijave zbiramo preko spodnjega obrazca. Po prijavi vas z veseljem kontaktiramo, da se bolje spoznamo in natančneje pogovorimo o programu.

Informativni prijavni obrazec - Poletni program Superprvošolček

3 + 11 =

Naročanje in povpraševanja

E-mail: sprejemna@center-motus.si

Telefon: 070 688 676 (vsak delovni dan med 09.00 in 12.30 – če se ne javimo, vas pokličemo nazaj)