Vzgojno svetovanje

Vzgojno svetovanje, svetovanje za družine

Kaj je vzgojno svetovanje?

Vzgojno svetovanje je posebna oblika pomoči, katere poglavitni cilj je staršem zagotoviti učinkovita orodja, uporabne napotke in razumevajočo podporo za zdravo in kakovostno vzgojo njihovih otrok. Tako starši postanejo bolje opremljeni in opolnomočeni, da otroke vsakodnevno spodbujajo k usvajanju samostojnosti ter k ustreznemu socialnemu vključevanju in vedenju.

Starši in njihovi otroci lahko tekom otrokovega odraščanja pogosto doživljajo konflikte. V določeni meri je to pričakovano in povsem običajno, v kolikor pa so konflikti pogosti in intenzivni, negativno vplivajo na odnos med starši in otrokom, starši pa ob tem doživljajo vzgojno nemoč, je morda čas za razmislek o strokovni pomoči v obliki vzgojnega svetovanja.

Zakaj je vzgojno svetovanje pomembno tako za starše kot za otroka?

Svetovanje je koristno za celotno družino, saj omogoča zunanji pogled nepristranskega strokovnjaka. Strokovnjak prepozna razloge za konflikte oz. nesoglasja znotraj družine. Na podlagi opažanj in pogovorov poda konkretne smernice za nadaljnje delo z družino oz. staršem predstavi možne spremembe v njihovi interakciji z otrokom.

Svetovanje staršem je večplasten in večstopenjski proces pomoči. Rezultatov ni mogoče pričakovati takoj in jih je težko enoznačno vnaprej napovedati, čeprav so prve spremembe lahko opazne že po nekaj dneh ali tednih.

"Preden sem imel otroke sem oblikoval šest teorij o vzgoji; sedaj imam šest otrok in nobene teorije."

(John Wilmot)

Nekaj najpogostejših razlogov, zaradi katerih se starši odločijo za vzgojno svetovanje:

➜ čustvene stiske (npr. strah pred šolo, nizka samopodoba, samopoškodbeno vedenje)

➜ nepojasnjene in ponavljajoče se telesne težave (npr. glavoboli, bolečine v trebuhu)

➜ vedenjske težave (npr. motorični nemir, šibka pozornost, neupoštevanje pravil, agresivno vedenje)

➜ učne težave (npr. izostajanje od pouka, odklanjanje domačih nalog in učenja, upad šolskega uspeha)

➜ zaznani zaostanki ali posebnosti v otrokovem razvoju, ki zahtevajo posebne vzgojne strategije

➜težave v odraščanju (npr. prevzemanje odgovornosti, prekomerna raba digitalnih naprav)

➜ težave v prilagajanju ob izjemnih dogodkih (npr. ločitev, prešolanje).

Pričetek vzgojnega svetovanja ne pomeni poraza, temveč lahko nanj gledamo kot na nov začetek in pomemben prvi korak pri oblikovanju bolj zdravega in kakovostnejšega družinskega vsakdanjika.

Če menite, da bi svetovanje koristilo vam in vaši družini, se lahko nanj prijavite preko spodnjega obrazca. Sprva se boste sestali na uvodnem razgovoru z eno izmed naših psihologinj, nato pa se boste skupaj dogovorili za način in obseg sodelovanja.

Z veseljem vam pomagamo!

Prijava na srečanje