Motnja pozornosti je bila dolgo časa znana kot otroška motnja, ki izzveni v odraslosti. Vendar temu ni tako, saj študije dokazujejo, da pri več kot polovici otrok z motnjo pozornosti, le-ta vztraja tudi v odrasli dobi.

Odrasli z motnjo pozornosti se soočajo z vrsto problemov na akademskem, profesionalnem in čustvenem področju ter v medosebnih odnosih. Ker ne zmorejo prevzeti svojih socialnih vlog, se soočajo z dodatnim distresom, ki še oteži njihovo delovanje in vpliva na nižjo kvaliteto življenja (Lin, Lo, Yang in Shur-Fen Gau, 2015). V primerjavi z odraslimi brez motnje ADHD, se odrasli z motnjo pozornosti večkrat soočajo z anksiozno motnjo, motnjo razpoloženja ter antisocialno osebnostno motnjo. Poleg tega so bolj nagnjeni k zlorabi škodljivih substanc, kot odrasli, ki te motnje nimajo (Miranda, Colomer, Berenguer, Roselló in Roselló, 2016).

 

Adhd pri odraslih

 

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo oz. ADHD je torej vseživljenjski spremljevalec. S starostjo se sicer znižajo simptomi hiperaktivnosti, vendar vztrajajo znaki zmanjšane pozornosti in impulzivnosti. Zaradi manj vidnih znakov, pa je takšno motnjo toliko težje prepoznati. Od 1-5% odraslih izpolnjuje kriterije za diagnozo ADHD.

Najpogostejše težave s katerimi se soočajo mladostniki in odrasli z ADHD so sledeče:

 1. Pomanjkanje pozornosti,
 2. Hiper-pozornost (močna pozornost na določeno stvar, ko se posameznik popolnoma izgubi v času),
 3. Impulzivnost (ne varčujejo, značilna so nepremišljena dejanja, npr. nakupi, ki si jih težko privoščijo…),
 4. Neorganiziranost in težave v postavljanju prioritet,

 

Kaj je ADHD

 

 1. Težave z upravljanjem časa (odlašanje pri pomembnih opravilih, zamujanje, ignoriranje rokov),
 2. Pozabljanje (ljudje ga pogosto zamenjajo za brezbrižnost ali nizko inteligentnost),
 3. Pomanjkanje motivacije,
 4. Zaostajanje v socialnih spretnostih (v mladostništvu),
 5. Zaostajanje v razumnih odločitvah (v mladostništvu),
 6. Težave pri prepoznavanju čustev,
 7. Nesprejemanje s strani vrstnikov,
 8. Težave na akademskem področju (nižje ocene, dodatna učna pomoč, ponavljanje letnika, disciplinske kazni),
 9. Težave na delovnem mestu (prejemajo nižjo plačo, imajo več konfliktov z nadrejenim, zamujajo, delo opravijo manj kvalitetno, večkrat zamenjajo delovno mesto),
 10. Težave s partnerskimi odnosi,
 11. Soočajo se s stresom in frustracijami (težnja po novostih in stalnem dogajanju lahko vodi do nemira, ko nečesa ne morejo narediti takoj),
 12. Utrujenost (pojavi se zaradi hiperaktivnosti in težav s spanjem),
 13. Nizko samospoštovanje,
 14. Negativno ocenjujejo svoje otroštvo,
 15. Agresivnost,
 16. Pogosto se odločijo za nelegalna dejanja,
 17. Pogosto so odvisni od prepovedanih drog in tobaka,

 

 

 1. So bolj spolno aktivni, večkrat menjajo partnerje, ženske se večkrat srečajo z nezaželeno nosečnostjo,
 2. Bolj impulzivni so tudi v prometu (kršijo omejitve hitrosti, večkrat povzročijo prometno nesrečo…),
 3. Pogosteje se soočajo tudi z drugimi duševnimi motnjami, zlasti na čustvenem področju (anksioznost, depresivnost, obsesivno-kompulzivna motnja, …),
 4. Pogosteje razvijejo ekstremne osebnostne lastnosti (Bandel, 2013).

Težave so opazne na psihosocialnem, čustvenem in kognitivnem področju, zato je pomembno, da simptomi v odraslosti niso spregledani. Zdravila v kombinaciji z vedenjsko kognitivno terapijo so tudi v odraslosti učinkovita metoda za zdravljenje ADHD. Tekom terapije se odrasli uči o lastni motnji, hkrati pa spoznava tehnike organizacije in upravljanja s časom. Poleg redne terapije pa je pomembno tudi uravnavanje stresa, zdrava prehrana in dovolj spanca, da je telo pripravljeno na spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi.

 

VIRI

Bandel, T. (2013). Osnovnošolski otroci z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti: medosebne značilnosti družin ter motnja hiperaktivnosti in pozornosti pri starših. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Lin, Y., Lo, K.,  Yang, L. in Shur-Fen Gau, S. (2015). Validation of DSM-5 age-of-onset criterion of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults: Comparison of life quality, functional impairment, and family function. Research in Developmental Disabilities, 47, 48–60.

Miranda, A., Colomer, C., Berenguer, C., Roselló, R. in Roselló, B. (2016). Substance use in young adults with ADHD: Comorbidity and symptoms of inattention and hyperactivity/impulsivity. International Journal of Clinical and Health Psychology, 16, 157–165.