Blaž Povše, specialni pedagog, specialna pedagogika, učne težave, disleksija.

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Blaž je kot specialni in rehabilitacijski pedagog do sedaj sodeloval z več ljubljanskimi šolami, na katerih izvaja dodatno strokovno pomoč in svetovanje staršem. Poleg tega v Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju, vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

 • 2011 – osnovni in nadaljevalni tečaj učenja plavanja za gibalno ovirane osebe po konceptu Halliwick;
 • 2013 – profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike;
 • 2013 – razvijanje in patentiranje didaktičnega pripomočka/igre »Črkovni park«;
 • 2013 – izobraževanje »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezeln pri odraslih z okvaro centralnega;
  živčnega sistema« na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča;
 • 2014 – polletno izobraževanje na Fakultät Rehabilitationswissenschaften v Nemčiji;
 • 2014 – izobraževanje »Učenje z gibanjem« (Lernen in Bewegung) v organizaciji Bewegungsambulatoriuma v Dortmundu;
 • 2015 – dvodnevno strokovno srečanje »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« s strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
 • 2015 – strokovno izobraževanje »Terapevtski pes v vrtcih in šolah« v organizaciji društva Tačke pomagačke.
 • 2016 – magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave.
 • 2016 – izobraževanje »Preprečevanje motečega vedenja – uvod v podporo pozitivnemu vedenju« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič).
 • 2016 – seminar »Branje – kaj lahko naredimo« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič).
 • 2017 – seminar »Zgodnja obravnava« v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov.
 • 2017 – strokovna konferenca »Mavričnost otrok z ADHD«, Zdravstvena fakulteta UL in Mavrični bojevniki.
 • 2017 – … doktorski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani; Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika.
 • 2018 – seminar »Zgodnja obravnava – ocena potreb družine” v organizaciji Izobraževalnega centra Pika.
 • 2018 – udeležba na 5. mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah “Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izzidov” v organizaciji Društva Bravo.
 • 2018 – mednarodni seminar o disleksiji »Bridging the gap between research, policies and practice – Continuing the discussion« v organizaciji European Dyslexia Association.
 • 2019 – 2 dnevno izobraževanje »Early Start Denver Model (ESDM): Zgodnja obravnava otrok z avtizmom«
 • 2019 – 2-dnevni mednarodni kongres »S.M.A.R.T. pristup u ranoj intervenciji« v organizaciji Centra za ranu intervenciju – MURID