Želite, da bi se vaš otrok samostojno učil, hkrati pa bi čas namenjen učenju kvalitetno izkoristil? Kakšne tehnike in strategije lahko uporabljamo za boljše pomnjenje? Zakaj nas je strah pred ocenjevanjem znanja in kako ga premagati?  Vabimo otroke od 5. – 9. razreda, da se nam pridružijo na skupinskih delavnicah, na katerih bodo v 10ih šolskih urah (5x90 min) dobili praktične odgovore na zgoraj zapisana vprašanja, in še na katero drugo vprašanje v povezavi s šolsko uspešnostjo in učenjem.

Kako se učiti, kako se pravilno naučiti, kako izboljšati spomin, učenje učenja

Pogosto mislimo, da so za otrokov šolski uspeh pomembne le njegove intelektualne sposobnosti in trud, ki ga otrok nameni usvajanju učne snovi. To drži, vendar je za učno uspešnost izjemnega pomena tudi pravilna raba učnih strategij.

Ustrezne učne strategije in organizacija učenja imata pomemben vpliv na šolsko uspešnost učenk in učencev. Kvalitetno usvajanje znanja za posameznika ni vedno samoumevno, zato je potrebno otroke načrtno usmerjati in jim svetovati pri učenju. Ustrezne učne strategije ne pomenijo le, da otrok pozna razne načine učenja, temveč da strategije samostojno uporablja pri svojem učenju, ob tem učenje ustrezno časovno in prostorsko načrtuje, si zastavlja dosegljive cilje, samostojno nadzoruje svoj proces učenja ter prepozna moteče dejavnike.

Dejavnosti bodo v začetku predstavljene s teoretičnega vidika in nato bodo sledili praktični primeri. V teoretičnem delu bomo na otrokom razumljiv način razložili, kako se naše telo in možgani odzivajo v določeni učni situaciji. Za lažje razumevanje bomo vsebine podkrepili s konkretnimi primeri ter tako osmislili pomembnost ustrezno načrtovanega učnega procesa. Otroci se bodo po teoretičnih vsebinah preizkusili v raznih dejavnostih, ki bodo potekale v manjši skupini ali individualno.

Kaj najbolj vpliva na izboljšanje učenčeve učne uspešnosti?

Delavnica je primerna za:
- za učenke in učence, ki bi želeli spoznati, kako se uspešno učiti in kako izboljšati svoje šolske dosežke
- za športnice in športnike, za glasbenice in glasbenike, ki imajo zaradi številnih obveznosti manj prostega časa in jim primanjkuje časa za učenje
- za učenke in učence z učnimi težavami, ki bi želeli izboljšati svojo organizacijo učenja in se naučili učnih tehnik, ki jim bodo olajšale učenje

"Rada bi se vam vsem skupaj zahvalila. Pri šolskem delu smo opazili, da ima sin težave z organizacijo, hitrostjo reševanja nalog in priklicom informacij iz spomina. Zares ste se potrudili z vsemi temi igrami, učenjem, da sedaj nima več takšnih težav in kar je pomembno, da je bolj samozavesten. Kot starš vem, da otroci v šoli pridobijo veliko količino informacij. Resnično vam priporočam, da peljete otroka k najboljšim strokovnjakom... Priporočamo!"   Mama Anja

Delavnica je razdeljena na šest vsebinskih delov, ki bodo sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela.

V prvem delu bomo spoznali osnovne vidike učenja in spoznali nekatere učne stile. Učni stili nam povedo, kateri je posameznikov primarni način sprejemanja informacij. Pravilna kombinacija učenja s primarnim in ostalimi učnimi stili lahko vidno vpliva na otrokovo učno uspešnost. Otroci bodo preko zabavnega kviza poiskali svoj primarni učni stil, nato pa bomo skupaj ugotovili, katere so najboljše učne strategije za posamezni stil.

Drugi sklop je namenjen organizaciji časa in učnega prostora ter zastavljanju dosegljivih ciljev. Otroci se bodo naučili organizirati delovni prostor in učne pripomočke, načrtovati čas učenja ter si zastavljati ustrezne cilje. Pravilna organizacija učenja ter ustrezno zastavljeni cilji omogočajo učencem, da postopno in v vnaprej načrtovanih korakih usvajajo novo znanje, na koncu pa samostojno ocenijo/evalvirajo svoj proces učenja in svoje znanje.

Osrednji sklop delavnice je namenjen spoznavanju učnih strategij, raznih mnemotehnik za boljše pomnjenje informacij in pripravo na ocenjevanje znanja. Učenci bodo dobili napotke, kako oblikovati odgovor na pisnem ocenjevanju znanja, katere tehnike lahko uporabljajo med učenjem.

V zaključku delavnice bomo povzeli naučeno ter novo pridobljeno znanje povezali v celoto – načrtovali učenje od samega začetka do konca učnega procesa.

Delavnica bo v celoti zajela vse bistvene točke, ki jih vaši šolarji potrebujejo za uspešno učno delo. Vse kar bo po delavnici še potrebno, je to, da otrok pridobljeno znanje preizkusi v praksi ter skupaj z vloženim trudom uspešno nadaljuje svoje šolanje.

"Moj sin je imel tekom celotnega šolanja veliko težav z učenjem, koncentracijo, šele v višjih razredih mi je učiteljica rekla, da sin potrebuje več časa za naloge in reševanje testov ter da ne zna izkazati znanja, za katerega se vidi, da ga ima. S pomočjo Blaža so se težave zmanjšale, sin je dosegal boljše rezultate, prav tako pa je postal bom samozavesten in skoncentriran. Zelo sem zadovoljna, da smo imeli možnost obiskovati Center Motus."    Zadovoljna mami

O izvajalcih delavnice:

Delavnice izvaja en izmed naših strokovnih delavcev:

Kako se učiti, učenje učenja, nauči se učiti, pomoč pri učenju

Blaž Povše, mag. prof. spec. in reh. ped; pos. razv. in uč. tež.; študent podiplomskega doktorskega študija »Edukacijske vede«.

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo  otroki, starši in strokovnimi delavci. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Blaž je kot specialni in rehabilitacijski pedagog do sedaj sodeloval z več slovenskimi šolami in vrtci, na katerih izvaja dodatno strokovno pomoč in svetovanje staršem. Poleg tega v Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju, vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

 

Gaja Koler, mag. psihologije

Gaja Koler je magistrica psihologije, ki se je tekom študija ukvarjala z raziskovanjem otroške igre in socialnega razvoja otrok v predšolskem obdobju. Ker rada raziskuje nova področja in pridobiva nova znanja je svoja zanimanja razširila predvsem na področje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter učnimi težavami. Trenutno se posveča rednemu delu na osnovni šoli s prilagojenim programom z dodatno strokovno pomočjo, kjer se srečuje predvsem z učenci, ki imajo številne primanjkljaje na posameznih področju učenja, katerih vzgoja je zahtevna ter imajo čustvene in vedenjske težave. Ob tem v Centru Motus izvaja psihološko ocenjevanje otrok s posebnimi potrebami, usmerja starše in otroke, vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

Vrsto let so strokovnjaki verjeli, da se učenci učnih strategij naučijo tekom odraščanja. Po opravljenih raziskavah so ugotovili, da veliko učencev pravilne učne strategije usvoji le, če so vključeni v neposredno poučevanje teh strategij na konkretnih primerih. Izkoristite priložnost in prijavite svojega otroka na delavnico.

Učenje učenja, kako se najlažje učiti, strategije učenja

Vsak udeleženec poleg obširnega znanja o učenju prejme tudi:

- Osvežitve in prigrizke
- Ves tiskan material in delovne liste potrebne za delavnico
- Kratek seznam ključnih pomembnih informacij za osvežitev spomina
- Seznam spletnih strani na katerih si lahko preberete več o učenju
- Nova poznanstva in prijatelje
- Popust na individualno svetovanje

Investicija za življenje

Cena 10-urne delavnice za »Učimo se z glavo – manj časa, lažji koraki in boljši rezultati« s temeljito obravnavo vsem pomembnih vidikov učenja, pridobivanja in izkazovanja znanja, znaša:

  • ZGODNJA PRIJAVA za plačilo do 31. 12. 2018: 280€
  • Polna cena za prijave od 15. 12. 2018 do 10. 1. 2019 oz. do zapolnitve mest je 300€

Za vsako priporočilo vam priznamo še 5% popust – priporočilo dopišite na prijavnico.

Zaradi kvalitete dela so prijave omejene na NAJVEČ 5 otrok.

Zaupajte nam:

Polja označena z * so obvezna