fbpx

Učimo se z glavo – manj časa, lažji koraki, boljši rezultati

Organizacija učenja

Želite, da bi se vaš otrok samostojno učil, hkrati pa bi čas, namenjen učenju kakovostno izkoristil? Kakšne tehnike in strategije lahko uporabljamo za boljše pomnjenje? Zakaj nas je strah pred ocenjevanjem znanja in kako ga premagati? Vabimo otroke od 5. do 9. razreda, da se nam pridružijo na skupinskih delavnicah, na katerih bodo v 8 šolskih urah (2x180 min) dobili praktične odgovore na številna vprašanja v povezavi s šolsko uspešnostjo in učenjem.

Pogosto mislimo, da so za otrokov šolski uspeh pomembne le njegove intelektualne sposobnosti in trud, ki ga otrok nameni usvajanju učne snovi. To drži, vendar je za učno uspešnost izjemnega pomena tudi pravilna raba učnih strategij.

Ustrezne učne strategije in organizacija učenja imata pomemben vpliv na šolsko uspešnost učenk in učencev. Kvalitetno usvajanje znanja za posameznika ni vedno samoumevno, zato je potrebno otroke načrtno usmerjati in jim svetovati pri učenju. Ustrezne učne strategije ne pomenijo le, da otrok pozna različne načine učenja, temveč da strategije samostojno uporablja pri svojem učenju, ob tem učenje ustrezno časovno in prostorsko načrtuje, si zastavlja dosegljive cilje, samostojno nadzoruje svoj proces učenja in prepozna moteče dejavnike.

Dejavnosti bodo v začetku predstavljene s teoretičnega vidika, nato bodo sledili praktični primeri. V teoretičnem delu bomo na otrokom razumljiv način razložili, kako se naši možgani odzivajo v določeni učni situaciji. Za lažje razumevanje bomo vsebine podkrepili s konkretnimi primeri in tako osmislili pomen ustrezno načrtovanega učnega procesa. Otroci se bodo po predstavitvi teoretičnih vsebin preizkusili v različnih dejavnostih, ki bodo potekale v manjši skupini ali individualno.

Delavnica je primerna za:

- za učenke in učence, ki bi želeli spoznati, kako se uspešno učiti in kako izboljšati svoje šolske dosežke
- za športnice in športnike, za glasbenice in glasbenike, ki imajo zaradi številnih obveznosti manj prostega časa in jim primanjkuje časa za učenje
- za učenke in učence z učnimi težavami, ki bi želeli izboljšati svojo organizacijo učenja in se naučili učnih tehnik, ki jim bodo olajšale učenje.

Učenje učenja, kako se najlažje učiti, strategije učenja

Vsebina delavnice

Delavnica je razdeljena na šest vsebinskih delov, ki bodo sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela.

V prvem delu bomo spoznali osnovne vidike učenja in nekatere učne stile. Učni stili nam povedo, kakšen je posameznikov primarni način sprejemanja informacij. Pravilna kombinacija učenja s primarnim in ostalimi učnimi stili lahko vidno vpliva na otrokovo učno uspešnost. Otroci bodo preko zabavnega kviza poiskali svoj primarni učni stil, nato pa bomo skupaj ugotovili, katere so najboljše učne strategije za posamezen stil.

Drugi sklop je namenjen organizaciji časa in učnega prostora ter zastavljanju dosegljivih ciljev. Otroci se bodo naučili organizirati delovni prostor in učne pripomočke, načrtovati čas učenja ter si zastavljati ustrezne cilje. Pravilna organizacija učenja in ustrezno zastavljeni cilji omogočajo učencem, da postopno in po vnaprej načrtovanih korakih usvajajo novo znanje, na koncu pa samostojno ocenijo/evalvirajo svoj proces učenja in svoje znanje.

Osrednji sklop delavnice je namenjen spoznavanju učnih strategij, različnih mnemotehnik za boljše pomnjenje informacij in pripravo na ocenjevanje znanja.

V zaključku delavnice bomo povzeli naučeno in novo pridobljeno znanje povezali v celoto – načrtovali učenje od samega začetka do konca učnega procesa.

Delavnica bo v celoti zajela vse bistvene točke, ki jih vaši šolarji potrebujejo za uspešno učno delo, njihova naloga pa naj bo, da pridobljeno znanje začnejo uporabljati pri vsakdanjem učenju. Vložen trud se splača!

 

»Moj sin je imel tekom celotnega šolanja veliko težav z učenjem, koncentracijo, šele v višjih razredih mi je učiteljica rekla, da sin potrebuje več časa za naloge in reševanje testov ter da ne zna izkazati znanja, za katerega se vidi, da ga ima. S pomočjo Blaža so se težave zmanjšale, sin je dosegal boljše rezultate, prav tako pa je postal bom samozavesten in skoncentriran. Zelo sem zadovoljna, da smo imeli možnost obiskovati Center Motus.«    Zadovoljna mami

 

Vrsto let so strokovnjaki verjeli, da se učenci učnih strategij naučijo tekom odraščanja. Po opravljenih raziskavah so ugotovili, da veliko učencev pravilne učne strategije usvoji le, če so vključeni v neposredno poučevanje teh strategij. Izkoristite priložnost in prijavite svojega otroka na delavnico.

 

»Rada bi se vam vsem skupaj zahvalila. Pri šolskem delu smo opazili, da ima sin težave z organizacijo, hitrostjo reševanja nalog in priklicem informacij iz spomina. Zares ste se potrudili z vsemi temi igrami, učenjem, da sedaj nima več takšnih težav in kar je pomembno, da je bolj samozavesten. Kot mama vem, da otroci v šoli pridobijo veliko količino informacij. Resnično vam priporočam, da peljete otroka k najboljšim strokovnjakom... Priporočamo!«   Mama Anja

 

Vsak udeleženec poleg obširnega znanja o učenju prejme tudi:

🗸 osvežitve in prigrizke
🗸 ves tiskan material in delovne liste potrebne za delavnico
🗸 kratek seznam ključnih pomembnih informacij za osvežitev spomina
🗸 nova poznanstva in prijatelje
🗸 popust na eno individualno svetovanje.

Kdaj in kje:

Srečanji bosta potekali v prostorih Centra Motus na Opekarski cesti 11 v Ljubljani.

Trenutno zbiramo prijave za nov krog izvedbe.

Cena:

Cena 8-urne delavnice za »Učimo se z glavo – manj časa, lažji koraki in boljši rezultati« s temeljito obravnavo vseh pomembnih vidikov učenja, pridobivanja in izkazovanja znanja, znaša 190 €.

Za vsako priporočilo vam priznamo še 5% popust – priporočilo dopišite na obrazec.

Zaradi kakovosti dela je število prijav OMEJENO.

Prijave zbiramo preko spodnjega obrazca.