Logopedska obravnava

Logoped je strokovnjak za prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje govorno-jezikovnih težav.

Po uvodnem ocenjevanju komunikacijskih, govornih in jezikovnih motenj (ki zahteva 1 ali 2 pregleda) se logoped pogovori s klientom oz. njegovimi starši o ugotovitvah in možnostih logopedske obravnave. Obravnavo priporoča v primeru:

➜ govornih motenj (artikulacijske motnje, glasovne motnje, motnje ritma in tempa – npr. jecljanje)

➜ jezikovnih motenj (otrok ne govori, zakasnel ali upočasnjen govorno-jezikovni razvoj, skromno besedišče, slovnične težave pri oblikovanju stavkov, težave pri opisovanju dogodkov, pripovedovanju, težave pri razumevanju navodil)

➜ motenj požiranja ali govornih motenj, ki so npr. posledica možganske kapi.

Logopedske obravnave lahko potekajo redno ali občasno, pogostost določate skupaj z logopedom, svetujemo pa vsaj nekaj obravnav za opazen napredek.

 

*Vse logopedske storitve izvajamo v slovenskem, hrvaškem in španskem jeziku.