Specialistična kliničnologopedska diagnostika in obravnava

Dober logoped v Ljubljani

Klinični logoped je strokovnjak za prepoznavanje, preprečevanje in odpravljanje govorno-jezikovnih težav.

Klinični logoped pri nas izvaja naslednje vrste ocenjevanja:

🗸 kliničnologopedsko diagnostično ocenjevanje komunikacijskih, govornih in jezikovnih motenj pri otrocih, mladostnikih in odraslih, ki običajno obsega 1-2 pregleda (ob prisotnosti staršev ali brez njih)

🗸 sistematski pregled pri 5 letih.

Po končanem ocenjevanju se logoped pogovori z otrokom oz. mladostnikom in njegovimi starši o ugotovitvah in možnostih nadaljnje kliničnologopedske obravnave. Obravnavo priporoča v primeru:

➜ govornih motenj (artikulacijske motnje, glasovne motnje, motnje ritma in tempa – npr. jecljanje)

➜ jezikovnih motenj (otrok ne govori, zakasnel ali upočasnjen govorno-jezikovni razvoj, skromno besedišče, slovnične težave pri oblikovanju stavkov, težave pri opisovanju dogodkov, pripovedovanju, težave pri razumevanju navodil).

V namene doseganja večje učinkovitosti obravnave, se po vsakem srečanju z otrokom klinični logoped posveti tudi delu s starši: svetuje jim in jih uči, kako vsakodnevno izvajati učinkovite domače logopedske vaje.

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju klinični logoped po potrebi posameznika napoti še k drugim članom strokovnega tima (npr. k psihologu ali specialnem pedagogu) ter pripravi kliničnologopedsko  poročilo, ki ga lahko starši predložite k zahtevku za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči (DSP) v vrtcu ali šoli. Natančnejše informacije o postopku usmerjanja lahko najdete TUKAJ.

Po zaključenem diagnostičnem ocenjevanju lahko klinični logoped predlaga tudi različne vrste pomoči, ki so na voljo pri nas, na primer kliničnologopedsko obravnavo otroka oz. mladostnika in vzgojno svetovanje za starše.

*Vse logopedske storitve izvajamo v slovenskem in hrvaškem jeziku.