Rutine so značilni dogodki dneva - dejavnosti, vedenja in navade, ki se večkrat ponavljajo. Ko govorimo o družinskih rutinah, imamo pri tem v mislih dejavnosti, ki jih člani družine opravijo vsak dan, nekatere celo večkrat dnevno (npr. jutranje vstajanje in večerne navade). Rutine zagotavljajo strukturo in red, predvidljivost in varnost, obenem pa so tudi izjemne učne priložnosti, saj zagotavljajo dve ključni prvini učenja – medosebne odnose in ponavljajoče izkušnje. Dobrodošle so, ker zbližajo starše oz. učitelje/vzgojitelje in otroke ter vodijo k pozitivnemu vedenju, krepijo socialne spretnosti in omogočajo njihov razvoj, otrokom pomagajo pri prehodih od ene dejavnosti k drugi, vlivajo zaupanje in občutek nadzora ter zmanjšujejo spore zaradi merjenja moči.

Izsledki raziskav kažejo, da imajo otroci s težavami na področju usmerjanja pozornosti bistveno manj težav v dobro strukturiranih in utrjenih situacijah. Bistvenega pomena je, da so vnaprej dobro seznanjeni s pričakovanji odraslih (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) in da so njihova prizadevanja jasno in dovolj sprotno nagrajena, saj njihova motivacija sicer utegne hitro upasti, kar je povsem nevrološke narave (kot motivator pri navajanju na samostojno delo lahko uporabite tudi brenčač, o katerem si lahko več preberete TUKAJ) .

1. Podpora pri razvijanju usmerjene pozornosti: Urnik

Osnova je natančna struktura delovnega dne, ki jo zagotavlja URNIK (pri mlajših otrocih naj bo slikovni). Z njegovo pomočjo otrok in drugi ljudje v njegovi bližini vedo, kako bodo sledile dnevne aktivnosti. Priporočljivo je, da se urnik nastavi skupaj z otrokom, tako da je v vključen v proces načrtovanja dneva in ima možnost soodločanja pri tem, kaj natančno bo počel v posameznih delih dneva. Tudi to prispeva k zmanjševanju nepotrebnega opozicionalno-kljubovalnega vedenja. Urnik naj bo ves dan na vidnem mestu, že opravljene aktivnosti pa naj se odstranijo, prečrtajo, odkljukajo ali kaj podobnega (za spremljanje pretečenega časa lahko uporabite tudi odštevalnik časa, ki ga najdete TUKAJ).

 

2. Podpora pri razvijanju usmerjene pozornosti: Dnevna beležka

Poleg urnika je priporočljivo, da se otrok nauči uporabljati tudi neke vrste DNEVNO BELEŽKO, kamor lahko vpisuje svoje načrte, zadolžitve in učne strategije. S tem krepi samoregulacijo, ki jo razumemo kot zmožnost nadzora lastnih notranjih stanj, procesov in vedenja oz. kot upiranje impulzivnim vzgibom ter prilagajanje in spreminjanje lastnega vedenja v smeri doseganja zastavljenih ciljev. Zaradi spoprijemanja z vse večjimi in kompleksnejšimi zahtevami okolja je zmožnost samoregulacije tekom odraščanja vse pomembnejša. Hkrati beležka otroku pomaga pri načrtovanju in organizaciji dela, skrbi za pestrost in omejeno količino zadolžitev ter poglablja uvid v lastno motivacijo in čustva (Uporabite lahko dnevnik Pot do zvezd, ki otrokom pomaga pri organizaciji šolskega leta, obenem pa krepi veščine načrtovanja in omogoča samospoznavanje. Na voljo je TUKAJ (1-3. razred) oziroma TUKAJ (4-7. razred).

3. Podpora pri razvijanju usmerjene pozornosti: Sistem žetoniranja

Nenazadnje pa ne smemo pozabiti na vzpostavitev ustreznega »plačilnega sistema«, ki ga poznamo pod izrazom SISTEM ŽETONIRANJA. Navsezadnje tudi odrasli ne hodimo v službo samo zato, ker je tako prav, kajne? Osnova ideja tega sistema je, da opravljenemu delu nemudoma sledi plačilo, pri čemer »plačilo« simbolizira žetonček, nalepka ali kakšen drug simbol, ki ga lahko otrok kasneje zamenja za vnaprej dogovorjeno nagrado. Poleg nagrade se je potrebno vnaprej dogovoriti tudi o kriteriju (koliko žetončkov mora otrok zbrati) in kdaj lahko zbrano število žetončkov zamenja za nagrado (npr. ob koncu pouka, dneva, tedna ali meseca), pri čemer je potrebno upoštevati otrokovo razvojno stopnjo (daljše čakanje na nagrado predstavlja večji izziv).

Kako pravilno uporabljati sistem žetoniranja? Tukaj je 6 ključnih načel:
? predstavimo pravila
? v dogovoru z otrokom vnaprej določimo nagrado
? nagrajujemo trud, ne kakovost opravljenih zadolžitev
? označujemo z žetončki ali drugimi simboli
? določimo kriterij, koliko žetončkov mora otrok zbrati (ne pričakujemo, da bo zbral vse)
? sledimo načelom podpore pozitivnemu vedenju.

Povzeto po:

Jurišić, B. D. (2018). Družine in rutine: Priročnik za izvajalce zgodnje obravnave. Dostopno na spletni strani: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/prirocnik-druzine-in-rutine/

Žunko Vogrinc, S., Šilc, M., Beljev, N. in Pušnik, Z. (2018). Učinkovito soustvarjanje učnega procesa z učenci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo – priročnik za učitelje. Dostopno na spletni strani: http://sc-compas.si/files/2018/10/prirocnik_ADHD.pdf

Vpišite se na naše novice

Soglasje za hrambo podatkov

Soglašam, da Center Motus za namene obveščanja uporabi moj:

Z vpisom na naša obvestila soglašate z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na tem naslovu.

Avtor