fbpx

Ana Turšič je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Kot ljubiteljska glasbenica se je v svojem diplomskem delu usmerila v raziskovanje povezave med odkrivanjem učnih težav ter ritmom, kar vpleta tudi v svoje delo. Poklicno je usmerjena v izvajanje dodatne strokovne pomoči v večinskih osnovnih šolah. V svojih obravnavah se otrokom približa preko igre, gibanja in glasbe ter tako ustvari sproščeno vzdušje, ki je pogoj za učenje.

Aktivna je tudi na področju ozaveščanja javnosti o inzulinsko odvisni sladkorni bolezni. Na to temo izvaja tudi izobraževanja in svetovanja za starše ter strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Kot mama zelo dobro razume skrb staršev za dobrobit otroka in se zaveda pomembnosti zgodnje intervencije ter opolnomočenja otrok in staršev.

V Centru Motus izvaja specialno-pedagoške obravnave.

Formalno izobraževanje in usposabljanje

 • 2017 – napredovanje v naziv mentorica
 • 2013 – zaključek 4-letnega dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje

 • 2020 – 21 – izobraževanje »Mala šola logopedije« v organizaciji in izvedbi LOGOS – Logopedske, surdopedagoške, specialno-rehabilitacijsko pedagoške storitve v slovenščini in italijanščini, izvajalka dr. Martina Ozbič
 • 2020 – izobraževanje »Transakcijska analiza v učilnici« v organizaciji in izvedbi Centra za osebnostno rast
 • 2018 – izobraževanje »Blomberg Rhythmic Movement Training I« v organizaciji učnega centra AveVita, izvajalka Eva Maria Rodriguez Diez
 • 2018 – izobraževanje »Blomberg Rhythmic Movement Training III« v organizaciji učnega centra AveVita, izvajalka Eva Maria Rodriguez Diez
 • 2018 – izobraževanje »BAL-A-VIS-X« v organizaciji učnega centra AveVita, izvajalec Bill Hubert
 • 2018 – udeležba na 5. mednarodni konferenci o SUT »Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov« pod okriljem Društva BRAVO
 • 2017 – izobraževanje »Branje – kaj lahko naredimo …« v organizaciji Izobraževalnega centra PIKA
 • 2015 – izobraževanje »Brain Gym, telovadba za možgane« v organizacijie učnega centra AveVita, izvajalka Meta Bizjak Eržen
 • 2015 – udeležba na strokovnem srečanju »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« pod okriljem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • 2015 – strokovno usposabljanje »Inkluzija kot varovalni dejavnik za otroke v šoli in vrtcu« pod okriljem Centra Janeza Levca Ljubljana
 • 2015 – izkustveni seminar »Pomoč otrokom pri razvijanju socialnih spretnosti« pod okriljem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • 2012 – seminar »From diagnosis to early intervention in children with autism spectrum disorder« pod okriljem Inštituta za avtizem in sorodne motnje
 • 2012 – seminar »Aspergerjev sindrom« v organizaciji Zavoda za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, predavatelj dr. Tony Attwood (Avstralija)
 • 2010 – udeležba na 3. mednarodni konferenci o SUT – »Specifične učne težave v vseh obdobjih« pod okriljem Društva BRAVO
 • 2010 – seminar »Motnja avtističnega spektra pri predšolskem otroku« v izvedbi Mateje Kotnik

Drugo

 • 2001 – 2014 – pomoč pri organizaciji in izvedbi Obnovitvene rehabilitacije otrok in mladostnikov z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo, vodenje skupine in skrb za izvedbo programa; Pediatrična klinika Ljubljana, Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s presnovnimi motnjami
 • 2004 – 2011 – spremljevalka otrok z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo v šolah v naravi
 • 2010 – spremljevalka otrok z motnjami avtističnega spektra na taboru v organizaciji Zavoda za usposabljanje Janez Levec, Ljubljana
 • 2008 – opravljen Halliwick tečaj – inštruktor; Pedagoška fakulteta Ljubljana, prof. dr. Rajko Vute
 • 2006 – spremljevalka otrok z Downovim sindromom na taboru zveze društva Sožitje
 • 2004 – opravljen izpit za vaditelja plavanja; v organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje, izvajalec Vladimir Hanžeković