Ana Turšič je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Kot ljubiteljska glasbenica se je v svojem diplomskem delu usmerila v raziskovanje povezave med odkrivanjem učnih težav ter ritmom, kar vpleta tudi v svoje delo. Poklicno je usmerjena v izvajanje dodatne strokovne pomoči v večinskih osnovnih šolah. V svojih obravnavah se otrokom približa preko igre, gibanja in glasbe ter tako ustvari sproščeno vzdušje, ki je pogoj za učenje.

Aktivna je tudi na področju ozaveščanja javnosti o inzulinsko odvisni sladkorni bolezni. Na to temo izvaja tudi izobraževanja in svetovanja za starše ter strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Kot mama zelo dobro razume skrb staršev za dobrobit otroka in se zaveda pomembnosti zgodnje intervencije ter opolnomočenja otrok in staršev.

V Centru Motus izvaja specialno-pedagoške obravnave.