Večina otrok se pravilne izreke glasov nauči spontano. Nekateri otroci to zmorejo prej, drugi kasneje. Popolnoma običajno je, da otrok pri treh letih besedo »raca« izgovori kot »laca«, ne glede na to, če kateri izmed njegovih vrstnikov glas /r/ že izgovarja pravilno. V primeru, da otrok glas /r/ z glasom /l/ zamenjuje pri šestem letu starosti, pa lahko rečemo, da se pri njem pojavlja motnja izreke ali artikulacije. Zaradi motenj artikulacije je otrokov govor manj razumljiv, hkrati pa lahko te motnje napovedujejo resnejše težave v nadaljnjem govornem razvoju, zato se ob njihovem pojavu priporoča obisk logopeda (Speech and Language Kids, b.d).

 

Kako prepoznati motnjo artikulacije?

Motnja izreke ali artikulacije se lahko izkazuje na več načinov. Otrok lahko določen glas:

 • izpušča: glasu, ki ga ne zmore artikulirati, ne izgovori, npr. namesto »šola« reče »ola«, namesto »roka« reče »oka«
 • napačno izreka: glas izgovarja, a je izvedba napačna, npr. medzobni sičniki in šumniki, grlna izreka glasu /r/ ipd.
 • zamenjuje z drugim: glas, ki ga ne zmore artikulirati, zamenja z drugim, npr. namesto »roka« reče »loka«, namesto »konj« reče »tonj« ipd. (Logopedski kotiček, 2017).

Vzroki za pojav artikulacijskij motenj

Morda se sprašujete, zakaj se motnje artikulacije sploh pojavijo. Pogosto se zgodi, da vzrok nastanka ostane neznan, obstaja pa več dejavnikov, ki vplivajo na pojav motenj artikulacije. To so:

 • motnje v strukturi in gibljivosti govoril
 • pomanjkanje ustreznih govornih modelov
 • predolga uporaba dude (ali sesanje stekleničke, palca), ki vpliva na razvoj govoril
 • poškodbe glave
 • razvojni in kognitivni zaostanki
 • motnje sluha
 • bolezni in stanja, ki vplivajo na živce, ki igrajo vlogo pri govoru
 • bolezni in stanja, ki vplivajo na motorični potek govora, kot so razcepi ustnice in neba ipd. (ASHA, 2021 in Psychology Today, 2021).

Kako odpraviti motnje izreke?

Ob pojavu motenj izreke je koristno čimprej poiskati pomoč logopeda. Nekateri otroci motnjo izreke »prerastejo« spontano in se izreke glasu naučijo sami, kljub temu pa z iskanjem logopedske pomoči ni priporočljivo odlašati. Prej kot se terapija začne, lažje je težavo odpraviti. Če motnja izreke vztraja več let, postane motorični vzorec izgovora glasu bolj avtomatiziran in odpravljanje motnje precej zahtevnejše (ASHA, 2021).

Iz naslednje tabele je razvidno, kdaj je pričakovano, da bo otrok začel pravilno izgovarjati določene glasove.

Starost otroka Glasovi
do 2. leta starosti /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/
do 3. leta starosti /k/, /g/, /v/, /f/, /h/, /l/
do 4. leta starosti /s/, /z/, /c/
do 5. leta starosti /š/, /ž/, /č/, /r/

Povzeto po: ASHA (2021) in Grobler (1985)

 

Če povzamemo, je obisk logopeda nujno potreben, če vaš otrok:

 • do 4. leta starosti ne izgovarja glasov /k/, /g/, /h/ in /l/ oz. jih zamenjuje z drugimi glasovi
 • med 3. in 4. letom starosti razvije nepravilno izgovorjavo glasov (grlni /r/, medzobni sičniki in šumniki…)
 • do 5. leta starosti ne izgovarja sičnikov, šumnikov in glasu /r/ (Logopedski kotiček, 2017).

Splošno pravilo je, da naj bi otrok do vstopa v šolo pravilno izgovarjal vse glasove. Pomoč strokovnjaka je zato koristno poiskati že v predšolskem obdobju (več informacij o tem, kdaj je priporočljivo obiskati logopeda, lahko poiščete TUKAJ).

Pomembno je, da otroka na napačno izreko ne opozarjate. Namesto, da ga ob napačni izreki popravite in zahtevate, da za vami ponovi pravilno izreko, otrokovo izjavo raje pospremite s pravilnim izgovorom glasu. Če otroka ne razumete, se ne pretvarjajte, da ste ga razumeli, ampak ga prijazno prosite, da izjavo ponovi. Pri tem ne izpostavljajte njegove govorne napake (namesto, da rečete: »Tega nisi dobro povedal, nisem te razumela.« lahko rečete: »Joj, nisem te dobro slišala. Bi mi lahko to povedal še enkrat?«). Če otrok ob govoru zaradi motnje izreke doživlja stisko in občutke sramu, mu bodite v čustveno oporo in ga opogumljate. Lahko mu poveste, da mu bo logoped pomagal pri učenju glasov, ki so zanj trenutno še zelo zahtevni. Z vajo in pozitivnim pristopom boste skupaj premagali vse ovire.

 

Povzeto po:

ASHA, (2021). Speech sound disorders-articulation and phonology. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology#collapse_8

Grobler, M. (1985). Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje. http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1985.19.2.190

Logopedski kotiček (2017). Motnje izreke glasov. https://www.logopedskikoticek.si/2017/03/20/motnje-izreke-glasov/

Logopedski kotiček (2017). Razvoj glasov po starosti. https://www.logopedski koticek.si/2017/03/13/razvoj-glasov-po-starosti/

Psychology Today (2021). Speech sound disorder. https://www.psychologytoday.com/us/ conditions/speech-sound-disorder

Speech and Language Kids (b.d). What are speech sound disorders? https://childdevelopment.com.au/resources/child-development-charts/speech-sounds-developmental-chart/

Vpišite se na naše novice

Soglasje za hrambo podatkov

Soglašam, da Center Motus za namene obveščanja uporabi moj:

Z vpisom na naša obvestila soglašate z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na tem naslovu.

Avtor