Nudimo specialno pedagoško pomoč učencem in dijakom z učnimi težavami.

Vključuje dejavnosti, ki so namenjene premagovanju kognitivnih in motoričnih težav oz. primanjkljajev na podrocju učenja. Načrt izvajanja specialno pedagoške obravnave in učne pomoči se oblikuje glede na individualne potrebe. Le te se dolocijo na podlagi diagnostične ocene.Učenci z učnimi težavami morajo zaradi svojih primanjkljajev posvetiti več časa učenju kot njihovi vrstniki, če želijo doseči podobne rezultate. Zato nudimo učencem novo izkušnjo učenja v zunanji učilnici, kjer se lahko popolnoma sprostijo in kakovostno izkoristijo čas za učenje ter razvoj spretnosti s specialnim pedagogom.

 

Pri otrocih v zadnjem času opaziti vedno več težav s pozornostjo in koncentracijo, ki jih je v naravi lažje premostiti, saj imajo na voljo več prostora, ki ga lahko izkoristijo za prosto gibanje in sočasno učenje. Gibanje lahko uporabimo na vseh šolskih področjih, vključena je lahko tudi gibalna igra, ki prav tako pozitivno vpliva na samoregulacijo, koncentracijo, pozornost in kognitivni razvoj učencev. Vključevanje gibanja v šolski kurikul lahko zato opazno pozitivno vpliva na učne dosežke različnih skupin otrok.

Prednost naše zunanje učilnice je ta, da se nahaja ob športnem parku Kilaskute, ki otrokom ponuja prvovrstno možnosti preizkusiti se v različnih gibalnih aktivnost in s tem tudi spoznavanje samega sebe in svojega funkcioniranja (kaj jim ustreza in kaj ne). Zato v celoten proces dela z otrokom vključujemo različne gibalne aktivnosti, zaradi katerih otroci nemalokrat lahko dlje časa zadržijo pozornost in motivacijo za učenje, hkrati pa poskrbijo za zabavo ob učenju in krepijo motorične spretnosti.

V okviru našega centra nudimo pomoč na področju:

  • Urjenja pozornosti
  • Strategij učenja
  • Organizacijskih veščin
  • Iskanja ustreznih prilagoditev za posameznega otroka
  • Svetovanja staršem

 

Program je namenje učencem in dijakom, ki:

  • Imajo učne težave (branje, pisanje, računanje itd.)
  • So nemirni in imajo težave s pozornostjo
  • Ne vedo, kako se lotiti učenja
  • Se jim zdi, da jih v šoli ne razumejo in jim ne znajo svetovati
  • Imajo težave s časovno in prostorsko organizacijo