Kdo je specialni pedagog?

Specialni pedagog je strokovnjak, ki dela z otroki in mladostniki, ki imajo različne motnje. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo strokovno obravnavo posebej usposobljenih strokovnjakov, ki jim pomagajo doseči svoj največji potencial in si prizadevajo za otrokov napredek ne glede ne otrokove omejitve ali primanjkljaje. Specialni pedagog je potrpežljiv ter razumejo otroke, starše in učitelje. Pri svojem delu posveča pozornost posameznemu otroku in njegovi družini ter uporablja strokovna orodja in smernice, ki pomagajo pri doseganju čim večjega uspeha.  Načrt izvajanja specialno pedagoške obravnave se oblikuje glede na individualne potrebe. Le te se določijo na podlagi diagnostične ocene.

Specialni pedagog, kdo je specialni pedagog, kaj dela specialni pedagog, specialno pedagoška svetovalnica
Specialni pedagog, pomoč specialni pedagog, specialno pedagoška pomoč

Komu je obravnava namenjena?

Usmerjeni smo v delo z:

 • Predšolskimi otroki
 • Učenci OŠ
 • Mladostniki in dijaki

 

V okviru našega centra nudimo pomoč na področju:

 • Razvoja fine motorike in grafomotorike
 • Razvoja branja in pisanja
 • Strategij učenja
 • Organizacijskih veščin
 • Iskanja ustreznih prilagoditev za posameznega otroka
 • Svetovanja staršem

Program je namenjepredšolskim otrokom, učencem in dijakom, ki:

 • Imajo razvojni zaostanek
 • Težave na področju fine motorike in grafomotorike
 • Imajo učne težave (branje, pisanje, računanje itd.)
 • So nemirni in imajo težave s pozornostjo
 • Ne vedo, kako se lotiti učenja
 • Se jim zdi, da jih v šoli ne razumejo in jim ne znajo svetovati
 • Imajo težave s časovno in prostorsko organizacijo