Specialnopedagoška obravnava

Kdo je specialni pedagog?

Specialni pedagog je strokovnjak, ki dela z otroki in mladostniki, ki imajo različne razvojne in učne težave. Ti otroci in mladostniki potrebujejo strokovno obravnavo posebej usposobljenih strokovnjakov, ki jim pomagajo doseči njihov največji potencial in si prizadevajo za napredek, ne glede na njihove omejitve ali primanjkljaje. Specialni pedagog je potrpežljiv ter razumevajoč do otrok, staršev in učiteljev. Pri svojem delu posveča pozornost posameznemu otroku in njegovi družini ter uporablja strokovna orodja in smernice, ki pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev.  Načrt izvajanja specialnopedagoške obravnave se oblikuje glede na individualne potrebe, ki se določijo na podlagi specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja (več o tem si lahko preberete TUKAJ).

V okviru našega centra nudimo redno individualno pomoč na področju:

- fine motorike in grafomotorike

- branja in pisanja

- matematičnih veščin

- učnih strategij

- organizacijskih veščin

- iskanja ustreznih prilagoditev za posameznega otroka.

Komu je obravnava namenjena?

Obravnava lahko koristi predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladostnikom, ki:

- imajo učne težave

- imajo težave na področju fine motorike in grafomotorike

- so nemirni in imajo težave s pozornostjo

- se ne znajo samostojno učiti

- imajo težave s časovno in prostorsko organizacijo.

Poleg individualne specialnopedagoške obravnave so otrokom in mladostnikom z razvojnimi in učnimi težavami na voljo tudi različni skupinski programi (najdete jih TUKAJ).