Kako otrok z disleksijo doživlja sebe in kako ga doživljajo družinski člani? – Intervju z družino

Svetovalni delavci/svetovalne delavke, vzgojitelji/vzgojiteljice in učitelji/učiteljice, ki se srečujemo z otroki, pri katerih je bila prepoznana disleksija, moramo pri svojem delu upoštevati raznovrstno strokovno znanje in smernice za delo z otroki z disleksijo. Tako bi postopoma zmanjšali ...