Prilagoditve za učence z disleksijo

Prilagoditve za učence z disleksijo

O tem, kaj je disleksija in kako jo prepoznamo, smo že pisali TUKAJ, tokrat pa nekaj besed o različnih prilagoditvah. Učenci z disleksijo v šoli potrebujejo prilagoditve, s katerimi jim omogočimo učinkovito opravljanje šolskih obveznosti in olajšamo celoten učni...
Disleksija pri odraslih

Disleksija pri odraslih

Disleksija je specifična učna težava, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pisanja in pravopisa. Kognitivne težave, ki spremljajo nevrološko pogojeno različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in...
Disleksija v predšolskem obdobju

Disleksija v predšolskem obdobju

Po nastanku je disleksija nevrološko pogojena motnja, ki se kaže predvsem skozi težave pri branju. Natančneje smo jo opredelili TUKAJ. Posamezniki z disleksijo ponavadi berejo na ravni, ki je znatno nižja od pričakovane, upoštevajoč njihove intelektualne sposobnosti...
Učne težave – koraki pomoči in postopek usmerjanja

Učne težave – koraki pomoči in postopek usmerjanja

Opazili ste, da ima vaš otrok težave na področju branja, pisanja ali računanja. Za reševanje domačih nalog porabi cele popoldneve, zaradi česar nima prostega časa. Na težave v šoli so vas opozorili tudi učitelji. Kar naenkrat ste dobili informacijo, da ima vaš otrok...