Učne težave, težave z branjem, disleksija

Učenci z disleksijo v šoli potrebujejo določene prilagoditve, s katerimi jim omogočimo učinkovito opravljanje obveznosti in olajšamo celoten učni proces. Za najbolj učinkovite prilagoditve je potrebno širše poznavanje otrokove motnje, njegovih močnih in šibkih področij ter celotnega učnega načrta. Niti dva učenca z disleksijo nista enaka, zato je za vsakega posameznika potreben individualen pristop. Zaradi tega razloga bomo prilagoditve pogledali za posamezne sklope težav, s katerimi se učenec sooča (Kesič Dimic 2008, 2). Potrebno je omeniti tudi to, da je ključnega pomena pri delu z učencem z disleksijo dobro sodelovanje med starši, učitelji in strokovnjaki. Z ustrezno medsebojno komunikacijo in pomočjo, se bo otrok razvil v zadovoljno in uspešno odraslo osebo (International Dyslexia Associaton 2017).

Prilagoditve po posameznih področjih

Učno okolje

Pomembno je, da se učitelji dobro podučijo o disleksiji in otroku omogočijo prijetno učno okolje v šoli. Prilagoditve, ki bodo učencu pomagale slediti učni uri (University of Surrey 2014, Nasen 2015, International Dyslexia Associaton 2017):
Pospravljen in organiziran prostor.
Sedenje v prvi vrsti.
Pisni izročki z barvno označenimi ključnimi besedami.
Sodelovanje in medsebojna pomoč med učenci.

Prilagoditve pri težavah s pismenostjo:

Individualni osebni slovarji z barvno označenimi besedami, ki jih učenec težko črkuje.
Seznam predlogov, veznikov, povezovalnih besed, kot npr. za, pred, kljub temu, če, samo ipd.
Seznam besed, ki smo jih uporabili med učno uro.
Bela tabla in barvni svinčniki.
Pastelno obarvan papir in listi v zvezku.
Različne barve svinčnikov in »post-it« listkov.

Prilagoditve za otroke z vizualnimi težavami:

Zmanjšan kontrast med črnimi črkami in belim ozadjem.
Pri učnih listih, delovnih zvezkih PowerPoint prezentacijah uporabimo papir kremaste ali pastelne barve.
Minimalna velikost črk za učne liste 12 in za PP 28.
Leva poravnava besedil.
Razmik med vrsticami 1,5.
Za poudarjeno besedilo odebelimo besede, izogibamo se podčrtovanju, poševni pisavi in pisavi z velikimi tiskanimi črkami.

Težave z branjem, težave s pisanjem, znaki za disleksijo

Prikazovanje snovi v razredu:

Informativno, interaktivno in relevantno podajamo snov.
Prikažemo ključne besede, da jih učenec dobro razume.
Pohvalimo in cenimo delo učenca.

Bralno razumevanje

Otrok z disleksijo lahko tekoče bere besedilo, vendar je branje počasnejše in težave se pojavijo pri dolgih, kompleksnih besedah. Besedilo mora prebrati večkrat, zato da doseže ustrezno razumevanje. Tudi pri tem mu lahko pomagamo:

Za glasno branje določimo tistega, ki si to tudi želi.
Izberemo pravo stopnjo težavnosti pri besedilih.
Če je možno, uporabimo avdio posnetke v knjigi.
Omejimo količino besedila, ki ga mora učenec prebrati.
Zagotovimo besedila že pred učno uro, saj se učenec lahko bolje pripravi.
Spodbujamo uporabo miselnih vzorcev, diagramov.
Vodimo učence skozi besedilo v knjigi s pripravo ustreznih vprašanj.
Če se učencu pri branju zatakne, ga ne obsojamo, le popravimo besedo.

Prilagoditve pri črkovanju:

Zapišemo ključne besede na delovnih listih.
Vzpodbudimo učenca pri uporabi osebnega slovarja besed.
Vzpodbudimo učenca za barvno označevanje besed, ki mu delajo težave.

Prilagoditve pri pisanju:

Nagradimo dosežek za vsako doseženo stopnjo pisanja.
Podamo povratno informacijo po vsaki stopnji, tako da učenec ve, kaj ponoviti in kaj izboljšati.
Povratna informacija naj bo pisna in ustna.
Učencu zagotovimo miren prostor za pisanje.
Dovolimo mu dodaten čas pri zapisovanju.
Preverimo zapiske učenca.
Učencu dovolimo uporabo prenosnega računalnika.

Pomnjenje

Prilagoditve pri težavah s pomnjenjem bodo pripomogle, da se bo otrok bolj aktivno vključil v pouk in hitreje napredoval:

Pred začetkom učne ure ponovimo snov iz prejšnje.
Podamo pregled snovi in s tem omogočimo vpogled v vsebino in smisel učenja.
Med podajanjem snovi preverimo razumevanje.
Uporabimo pristop »korak za korakom«.
Razložimo korake in po potrebi uporabimo vizualni material.
Uporabimo enostavne stavke.
Kjer je možno uporabimo alternativne besede in podamo razlago.
Po potrebi govorimo počasneje.
Uporabimo pesmi in rime za boljše pomnjenje.
Minimiziramo stres in ne izpostavljamo učenca.
Povzamemo današnjo učno snov in podamo informacijo o temi, ki jo predavamo naslednji dan.

Organizacija učenja

Otrok z disleksijo se mora zavedati svojih šibkih in močnih točk ter jih uporabiti pri učenju. Uporabi naj tehnike, ki mu ustrezajo in s pomočjo katerih je njegovo učenje efektivno. Pri tem mu lahko pomagamo:

Otroku predstavimo različne tehnike učenja.
Naj otrok prevzame odgovornost za učenje.
Vzpodbudimo ga pri uporabi asociacij in mnemotehnik.
Podučimo otroka o snemalnih metodah, avdio posnetkih.
Naučimo otroka dobre organizacije.
Naučimo ga, kaj je prioritetno delo in kaj lahko počaka.
Vzpodbujamo samostojnost z uporabo seznamov, »post-it« listkov.
Otroku predlagamo predvajanje tihe glasbe brez besedila v ozadju.
Z otrokom najdemo sošolca, ki mu bo posodil zapiske ob morebitni odsotnosti od pouka.

Prilagoditve pri težavah z organizacijo:

Otroku razložimo postopek in rutino.
Določimo čas, v katerem mora opraviti nalogo.

Prilagoditve pri omejenih motoričnih sposobnostih:

Pri podajanju navodil določimo levo/desno.
Učencu zagotovimo zemljevid lokacije, kjer se nahaja.
Pokažemo mu celotne prostore šole in izpostavimo najbolj pomembne.
Demonstriramo praktične vaje, nato jih učenec ponovi.

Učne težave, disleksija, čustvene težave v šoli, učne težave v šoli

Čustvovanje

Otroci z disleksijo imajo lahko čustvene odzive na svoje težave. Počutijo se osramočene, imajo nizko samopodobo, frustracije, občutijo jezo. Ti odzivi povzročijo dodatne ovire pri učenju, zato je otroku potrebno zagotoviti varno okolje. Okolje, kjer se bo počutil samozavestnega in bo pripravljen tvegati. Starši in učitelji otroku pomagamo povečati samozavest in ga motivirati za učenje:

Učitelj mora biti potrpežljiv, pripravljen poslušati otroka in ga vzpodbujati pri izražanju čustev.
Ocene naj ne igrajo odločilne vloge, pomemben je napredek.
Otroka ne smemo zmerjati, saj lahko negativno vplivamo na njegovo samopodobo.
Otroku damo priložnost, da pokaže svoje močne točke.
Podučimo ga o znanih osebnostih z disleksijo, npr. Albert Einstein, Jamie Oliver.
Konstruktivno in milo uporabimo kritiko.
Otroka nikoli ne izpostavljamo pred množico.

Preverjanja znanja so za učenca z disleksijo prav tako težavna, saj npr. pri reševanju testa potrebujejo dodaten čas, pomoč računalnika ali bi bili raje ustno ocenjevani. Veliko je primerov, kjer učencu ne odobrijo prošnje za prilagoditve ali pa posamezni učitelji trdijo, da disleksija sploh ne obstaja. Kljub temu je zavedanje o motnji vedno večje, nekateri učitelji jo pri otrocih že zgodaj prepoznajo in v skladu s tem tudi ukrepajo ter prilagodijo pouk njihovim potrebam (Melbourne Child Psychology in School Psychology Services 2017).

Viri in literatura:

International Dyslexia Associaton. 2017. Dyslexia In the Classroom: What Every Teacher Needs to Know. IDA: Baltimore. Dostopno prek: https://dyslexiaida.org/wp-content/uploads/2015/01/DITC-Handbook.pdf
Kesič Dimic, Katarina. 2008. Prilagoditve pouka: otroci s posebnimi potrebami v šoli. Revija Otrok in družina, februar. Dostopno prek: http://katarinakesicdimic.com/uploads/3/4/6/5/34653316/prilagoditve.pdf
Melbourne Child Psychology in School Psychology Services. 2017. Special Exam Conditions for Students With Dyslexia. Dostopno prek: https://www.melbournechildpsychology.com.au/blog/special-exam-conditions-dyslexic-students/ (2. december 2017)
Nasen. 2015. Supporting pupils with Specific Learning Difficulties (Dyslexia) in Secondary schools: A quick guide to supporting the needs of people with dyslexia. Nasen: Velika Britanija. Dostopno prek: http://www.nasen.org.uk/resources/resources.supporting-pupils-with-specific-learning-difficulties-spld.html
University of Surrey. 2014. Supporting Dyslexic and Dyspraxic Health and Social Care Students: A guide for mentors and students on placement. Additional Learning Support: Velika Britanija. Dostopno prek: https://www.surrey.ac.uk/currentstudents/study/als/servicesadjustments/Mentor%20Advice%20Pack%20Final.pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja