O tem, kaj je disleksija in kako jo prepoznamo, smo že pisali TUKAJ, tokrat pa nekaj besed o različnih prilagoditvah. Učenci z disleksijo v šoli potrebujejo prilagoditve, s katerimi jim omogočimo učinkovito opravljanje šolskih obveznosti in olajšamo celoten učni proces. Pri izbiri prilagoditev je potrebno upoštevati temeljne značilnosti otrokove motnje, njegova močna in šibka področja ter predviden učni načrt. Niti dva učenca z disleksijo nista enaka, zato je potreben individualiziran pristop.

Običajno prilagajamo učno okolje in način poučevanja. Predvsem je potrebno poskrbeti, da je učni prostor dobro organiziran, da so poglavitni moteči dejavniki odstranjeni in da je sedežni red premišljeno izbran (običajno je priporočeno sedenje v prvi vrsti, v neposredni bližini učitelja). Prilagoditve pri poučevanju vključujejo informativno in čim bolj interaktivno podajanje učne snovi. V nadaljevanju bomo natančneje predstavili prilagoditve po posameznih področjih glede na izraženost otrokovih težav.

Prilagoditve po posameznih področjih

 

Prilagoditve pri težavah z vidnim procesiranjem:

✓ bela tabla in barvni svinčniki

✓ zmanjšan kontrast med črnimi črkami in belim ozadjem (npr. pastelno obarvani delovni listi in listi v zvezku ali bralna ravnilca, ki jih lahko najdete TUKAJ)

✓ označbe s "post-it" listki

✓ minimalna velikost črk za učne liste 12 in za PPT 28

✓ leva poravnava besedil

✓ razmik med vrsticami 1,5

✓ izogibamo se podčrtovanju, poševni pisavi in pisavi z velikimi tiskanimi črkami (besede raje odebelimo).

Prilagoditve pri težavah z branjem:

➜ pisni izročki učne snovi z barvno označenimi ključnimi besedami

➜ seznam besed, ki smo jih uporabili med učno uro

➜ osebni slovarji z barvno označenimi besedami, ki jih učenec težko črkuje

➜ seznam predlogov, veznikov in povezovalnih besed, kot so za, pred, kljub temu, če, samo.

Prilagoditve pri težavah z bralnim razumevanjem:

Učenec z disleksijo lahko sicer tekoče bere, vendar je branje počasnejše. Težave se pojavljajo predvsem pri dolgih, kompleksnih besedah. Besedilo mora večkrat prebrati, da doseže ustrezno razumevanje. Tudi pri tem mu lahko pomagamo:

✓ izberemo primerno stopnjo težavnosti besedil za branje

✓ omejimo količino besedila, ki ga je potrebno prebrati

✓ zagotovimo besedila že pred učno uro, da se lahko bolje pripravi

✓ s pripravo ustreznih vprašanj ga vodimo skozi besedilo

✓ spodbujamo uporabo miselnih vzorcev ipd.

✓ ob zatikanju ne obsojamo, le popravimo.

Prilagoditve pri težavah s pisanjem:

➜ nagradimo dosežek za vsako doseženo stopnjo pisanja

➜ podamo povratno informacijo po vsaki stopnji, tako da učenec ve, kaj ponoviti oz. izboljšati

➜ povratna informacija naj bo pisna in ustna

➜ zagotovimo miren prostor za pisanje

➜ omogočimo dodaten čas pri zapisovanju

➜ preverimo zapiske

➜ dopuščamo uporabo prenosnega računalnika.

 

Prilagoditve pri težavah s pomnjenjem:

✓ na začetku učne ure ponovimo snov pretekle ure

✓ podamo pregled snovi in s tem omogočimo hiter vpogled v vsebino

✓ med podajanjem snovi preverimo razumevanje

✓ sledimo pristopu »korak za korakom«

✓ po potrebi uporabljamo enostavnejše stavke in govorimo počasneje

✓ minimiziramo stres in učenca ne izpostavljamo

✓ za konec podamo informacijo o temi, ki jo bomo obravnavali naslednjič.

Prilagoditve pri težavah z orientacijo:

➜ zagotovimo zemljevid lokacije, kjer se nahaja

➜ razkažemo mu prostore šole in izpostavimo najbolj pomembne

➜ pri podajanju navodil opredelimo levo/desno

➜ praktične vaje demonstriramo.

Učenci z disleksijo in organizacija učenja

O organizacijskih veščinah smo že pisali TUKAJ. Pomembno je, da tudi učencu z disleksijo pomagamo pri organizaciji učenja, zato v nadaljevanju navajamo nekaj ključnih usmeritev:

✓ učimo ga, da prevzame odgovornost za svoje učenje

✓ predstavimo mu različne strategije učenja

✓ vzpodbujamo ga pri uporabi asociacij in mnemotehnik

✓ podučimo ga o snemalnih metodah

✓ naučimo ga, kaj je prioritetno delo in kaj lahko počaka

✓ vzpodbujamo samostojnost z uporabo seznamov in "post-it" listkov.

Učne težave, disleksija, čustvene težave v šoli, učne težave v šoli

Učenci z disleksijo in čustvovanje

Učenci z disleksijo imajo lahko zaradi številnih težav izrazite čustvene odzive. Utegnejo se počutiti nesprejete, osramočene in drugačne. Ti neugodni čustveni odzivi povzročajo dodatne ovire pri učenju, zato jim je potrebno zagotoviti varno okolje. Starši, učitelji in drugi strokovni delavci smo ključni deležniki, ki lahko učencu pomagamo izboljšati samopodobo in ga motivirati za učenje:

➜ ocene naj ne igrajo odločilne vloge, pomemben je napredek

➜ pred drugimi ga ne izpostavljamo

➜ omogočamo mu priložnosti, da pokaže svoje močna področja

➜ podučimo ga o znanih osebnostih z disleksijo, npr. Jamie Oliver.

 

Povzeto po:

International Dyslexia Associaton. (2017). Dyslexia In the Classroom: What Every Teacher Needs to Know. IDA: Baltimore. Dostopno na spletni strani: https://dyslexiaida.org/wp-content/uploads/2015/01/DITC-Handbook.pdf
Kesič Dimic, K. (2008). Prilagoditve pouka: otroci s posebnimi potrebami v šoli. Dostopno na spletni strani: http://katarinakesicdimic.com/uploads/3/4/6/5/34653316/prilagoditve.pdf
Melbourne Child Psychology in School Psychology Services. (2017). Special Exam Conditions for Students With Dyslexia. Dostopno na spletni strani: https://www.melbournechildpsychology.com.au/blog/special-exam-conditions-dyslexic-students/
Nasen. (2015). Supporting pupils with Specific Learning Difficulties (Dyslexia) in Secondary schools: A quick guide to supporting the needs of people with dyslexia. Dostopno na spletni strani: http://www.nasen.org.uk/resources/resources.supporting-pupils-with-specific-learning-difficulties-spld.html

Vpišite se na naše novice

Soglasje za hrambo podatkov

Soglašam, da Center Motus za namene obveščanja uporabi moj:

Z vpisom na naša obvestila soglašate z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na tem naslovu.

Avtor