Struktura je za otroke z motnjo pozornosti ključnega pomena. Ena izmed učinkovitih metod vzpostavljanja dnevne strukture je t. i. meni za učenje, ki služi kot zabaven opomnik, ki odrasle razbremeni potrebe po nenehnem opominjanju.

"Meni za učenje" je vizualno podoben meniju v restavraciji. Otrok lahko izbira med več "predjedmi", "glavnimi jedmi" in "sladicami", ki mu omogočajo, da se učnega procesa loteva celovito in v pravilnem zaporedju - najprej prijetna kratka dejavnost za "ogrevanje", nato osrednji del z najbolj zahtevnimi vsebinami, na koncu pa še dejavnosti za sprostitev. S pomočjo menija krepimo otrokove sposobnosti načrtovanja in organizacije ter se elegantno izognemo merjenju moči in prerekanju okrog zadolžitev. Meni namreč omogoča, da otroka aktivno vključimo v proces soodločanja in ga obenem učimo, da samostojno regulira svoje vedenje. Hkrati nam "dodatek" v meniju omogoča, da začnemo postopoma uvajati sistem žetoniranja kot obliko nagrajevanja otrokovih prizadevanj. Več o tem, kaj je sistem žetoniranja, čemu je namenjen in kako ga vpeljati v vzgojo in izobraževanje, si lahko preberete TUKAJ.

Kako ustvariti "meni za učenje"?

1. Ustvarite ga skupaj z otrokom.

Pisanja menija se lotite skupaj z otrokom, saj ga bo njegov lasten izbor bolj motiviral. Seveda je naloga odraslih v tem delu, da otroku jasno povedo, katere aktivnosti ne pridejo v poštev in se glede njih niso pripravljeni pogajati. Najbolj pomembna opravila označite z zvezdico in določite časovni okvir, v katerem mora biti opravilo končano (za lažje spremljanje pretečenega časa lahko uporabite tudi odštevalnik časa, ki ga najdete TUKAJ).

2. Širite ga postopoma.

Otrok naj na začetku uvajanja menija za vsako kategorijo izbere zgolj eno opravilo. Postopoma, ko se bo privadil takšnemu načinu dela, lahko začnete število opravil znotraj posameznih kategorij širiti, s čimer postanete bolj zahtevni.

3. Določite cilje in vzpodbude.

Na dnu menija naj otrok zapiše svoj osebni cilj - kot je, da bo dnevno opravil tri "predjedi", dve "glavni jedi" in eno "sladico". Vključite tudi primerne vzpodbude, če otrok zadolžitve opravi v dogovorjenem času (npr. da lahko uporablja računalnik dodatnih 10 minut). Ne pozabite kombinirati ciljev in vzpodbud, saj bo le na takšen način otrok ostal visoko motiviran (kot motivator lahko učinkuje tudi brenač, ki ga najdete TUKAJ).

4. Bodite ustvarjalni.

Če želite meni dnevno, tedensko ali mesečno spreminjati, je zelo uporabna tabla "piši-briši". Prav tako lahko menije ustvarjate v različnih stilih in programih. Danes so na voljo številna digitalna orodja, ki poskrbijo za interaktivne in kreativne menije.

Za vse starostne skupine

"Menije za učenje" običajno uporabljajo učitelji v osnovnih šolah, vendar so zelo uporabni tudi za srednješolce in odrasle, ki se izobražujejo.

POMEMBNO:

Do svojega "menija za učenje" lahko dostopate TUKAJ.

Povzeto po:

Bell, K. (2017). Interactive Learning Menus (Choice Boards) with G Suite. Dostopno na spletni strani https://shakeuplearning.com/blog/interactive-learning-menus-choice-boards-using-google-docs/
NEA Member Benefits. (2019). Interactive Whiteboards and Digital Displays Enchance Classroom Instruction and Learning. Dostopno na spletni strani https://www.neamb.com/work-life/interactive-whiteboards-enhance-classroom-instruction-and-learning
Preston, C. (2012). Use Activity Menus to Differentiate & Maximize Student Engagement. Dostopno na spletni strani http://www.teachhub.com/differentiated-instruction-activity-menus
The Understood Team. (2019). Teacher Tip: Use a Learning Menu to Motivate Kids to Make Their Own Choices. Dostopno na spletni strani https://www.understood.org/en/community-events/blogs/teacher-tips/2019/01/14/teacher-tip-use-a-learning-menu-to-motivate-kids-to-make-their-own-choices?

Vpišite se na naše novice

Soglasje za hrambo podatkov

Soglašam, da Center Motus za namene obveščanja uporabi moj:

Z vpisom na naša obvestila soglašate z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na tem naslovu.

Avtor