Kako ohranjati pozornost, oporniki za ohranjanje pozornosti

Struktura in rutina sta otrokom z motnjo pozornosti in težavami pri učenju v veliko pomoč, če ne celo olajšanje. Ne le, da svojim otrokom želimo poenostaviti vsakodnevna opravila, hkrati jim je potrebno omogočiti sprejemanje lastnih odločitev oziroma izbir. Ena izmed učinkovitih metod je »meni za učenje« z grafičnimi opomniki. Na podlagi slednjih lahko otrok sam izbira aktivnosti, ki jih želi opraviti.

»Meni za učenje« je vizualno podoben meniju v restavraciji. Torej otrok lahko izbira med več »predjedmi«, »glavnimi jedmi« in »sladicami«.
Na primer, za prvo aktivnost med predlaganimi opomniki, ki služijo kot »predjed«, izbere video vsebino, ki ga zanima. Po pregledu videa, izbere novo aktivnost z »glavnih jedi«, na primer, pisanje pesmice. Za konec pa lahko izbere aktivnost med »sladicami« in tako zaokroži celotno učenje (The Understood Team, 2019).

»Meni« otroku poda možnost izbire vrstnega reda učnih zadolžitev in kljub temu vsak otrok sledi točno določenemu cilju. Odrasel le usmerja proces, otrok pa ima nadzor nad svojimi odločitvami (Bray, Becker, Esperat). Predstavlja tudi pomoč učiteljem, ki se srečujejo z učnimi težavami učencev. Tako učitelj lahko uravnoteži učence, ki naloge vedno zaključijo prvi, in tiste, ki so počasnejši. Učitelji lahko isti »meni« uporabljajo več let, in otroci ne bodo izbrali enakih primerov (Preston 2012).

»Meniji za učenje« otroku večja opravila in zadolžitve razdelijo na posamezne dele in jim tako omogočijo večjo organizacijo. Podobnega menija se lahko starši lotite tudi doma, pri domačih opravilih. Služil bo za motivacijo in pri tem otroka ne bo potrebno neprestano opominjati na njegove zadolžitve.

Otrokova igra, učenje organizacije, motnje pozornosti

Kako ustvariti meni?

1. »Meni za učenje« ustvarite skupaj.

Z otrokom se lotite pisanja menija, saj ga bo njegov lasten izbor še bolj motiviral. Seveda je naloga starša v tem delu, da otroku jasno pove, katere aktivnosti ne pridejo v poštev in se glede njih niste pripravljeni pogajati. Najbolj pomembna opravila označite z zvezdico in določite časovni okvir, v katerem mora biti opravilo končano.

2. Začnite počasi in postopoma.

Naj otrok z vsake stopnje izbere le eno opravilo. Ko z njim konča, ga ne pozabite pohvaliti in mu tako dati samozavest. Ko se otrok navadi na meni, mu lahko postopoma dodajate več opravil.

3. Določite cilje in spodbudo.

Na dnu menija naj si otrok zapiše svoj osebni cilj. Na primer, da bo dnevno opravil tri »predjedi«, dve »glavni jedi« in eno »sladico«. Vključite tudi spodbudo, če otrok zadolžitve opravi v dogovorjenem času. Na primer, da lahko uporablja računalnik 10 dodatnih minut. Ne pozabite kombinirati cilje in spodbude, saj bo na tak način otrok ostal motiviran.

4. Razmislite o tabli »piši-briši«.

Če želite spreminjati »meni« tedensko ali mesečno, je zelo uporabna tabla »piši-briši«. Obesite jo na vidno mesto in jo prilagajajte.
»Meniji za učenje« otroku predstavljajo orodje za večanje samozavest in razvoj organizacijskih veščin. Hkrati ima občutek večjega nadzora nad svojim življenjem tako v šoli kot tudi doma (The Understood Team, 2019).

Tabla, pisanje na tablo, razvoj pisanja

Digitalni meniji

»Menije za učenje« lahko ustvarite v različnih stilih in medijih. Sprva so se ustvarjali le na listu papirja, danes so na voljo tudi digitalna orodja, ki poskrbijo za interaktivne in kreativne »menije«. Torej, lahko so kot list papirja, sistem binga, križci in krožci itd. Slednji primer temelji na tem, da otrok izbere zadolžitve v isti vrsti vodoravno, navpično ali poševno (Bray, Becker, Esperat; The Understood Team, 2019).

Za vse starostne skupine

»Menije za učenje« običajno uporabljajo učitelji v osnovnih šolah, vendar so zelo uporabni tudi za srednješolce in odrasle, ki se izobražujejo (Bell, 2017).

Zanimivost

Prva tabla »piši-briši« je bila izdelana leta 1991 in nekaj let nazaj je postala nepogrešljiv pripomoček v učilnicah. Nekateri učitelji se poslužujejo že novejših tehnologij, ki pomagajo pri kreativnosti in ohranjanju pozornosti učencev. V uporabi so napredni interaktivni »touch-screen« pripomočki, ki so cenovno dostopnejši kot v preteklosti. Raziskave so pokazale, da se učenci na tak način naučijo več in so popolnoma vključeni v sam proces podajanja učne snovi in učenja (NEA Member Benefits, 2019).

Viri:

Bray, Susan, Becker, Sally in Esperat, Andrea. Choice Menu. Dostopno prek http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/nagc_choice_menus.pdf
Kasey, Bell. (2017, 7. November). Interactive Learning Menus (Choice Boards) with G Suite. Dostopno prek https://shakeuplearning.com/blog/interactive-learning-menus-choice-boards-using-google-docs/
NEA Member Benefits. (2019). Interactive Whiteboards and Digital Displays Enchance Classroom Instruction and Learning. Dostopno prek https://www.neamb.com/work-life/interactive-whiteboards-enhance-classroom-instruction-and-learning
Preston, Charity. (2012). Use Activity Menus to Differentiate & Maximize Student Engagement. Dostopno prek http://www.teachhub.com/differentiated-instruction-activity-menus
The Understood Team. (2019, 14. Januar). Teacher Tip: Use a Learning Menu to Motivate Kids to Make Their Own Choices. Dostopno prek https://www.understood.org/en/community-events/blogs/teacher-tips/2019/01/14/teacher-tip-use-a-learning-menu-to-motivate-kids-to-make-their-own-choices?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=understoodorg&fbclid=IwAR1SakJtCQcM8TPCp6u7YsbT8u4cgNgpCL6dpJCElBENEIrUFxZtOn397mQ

Vam je zapis zanimiv? Vpišite se na naše novičke.

* zahtevano polje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja