Podporna skupina za starše otrok z učnimi težavami

Vloga staršev v procesu prepoznavanja in obravnave otrok z učnimi težavami

Povzetek Vključevanje staršev v proces diagnostičnega ocenjevanja otrok, ki imajo učne težave in sodelovanje z njimi pri šolanju njihovih otrok je v zadnjih 30-ih letih postalo prepoznano kot pomemben dejavnik otrokove učne uspešnosti. Starši imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju otroko...